søndag, september 07, 2014

IKT Master

Denne høsten startet jeg på Masterutdanningen, IKT i Læring. Dette blir både et spennende og krevende studiet. Studiet går på Høgskolen i Stord/Haugesund og er nettbasert med samlinger.


Dette er et toårig studiet, men mange bruker litt mer tid ved siden av jobb. Det er planlagt to samlinger hvert semester og ofte en videoøkt i uken i tillegg. Denne videoøkten blir innspilt og lagt ut til de studentene som ikke har anledning til å delta i sanntid.


Nye program og nettsteder er allerede tatt i bruk, og jeg ser allerede nå at dette vil jeg få bruk for.

fredag, desember 26, 2008

IKT og MUSIKK
I høst startet jeg på ovenstående kurs ved Universitetet i Stavanger. Kurset setter fokus på at digitale ferdigheter i musikkfaget. Flere program kan være aktuelle å bruke. Høsten 2008 ble Finale Notepad brukt til å komponere musikk og Audacity brukt til å manipulere og sette sammen forskjellige lyder.

søndag, oktober 21, 2007

IKT I LÆRING 2
I høst startet jeg på ovenstående kurs ved HIVE. Så langt harmonerer kursets innhold med det jeg tidligere lærte på IKT for lærere 1. Sistnevnte kurs har gått ut. Tanken med den nye tittelen og innholdet, understreker mer enn tidligere at IKT skal inn i skolen som et pedagogisk verktøy og en metode for å nå læringsmål. Mens det i det første kurset jeg tok skulle levere inn besvarelsene som vedlegg i e-poster, må alle arbeidene i det nye kurset publiseres på nett. Her finner du mine sider.

onsdag, august 08, 2007


SOMMEREN 2007

Dette har vært sommeren da alt omtrent har regnet bort. Likevel har det blitt tid til å slappe av. Et par turer til Tønsberg og Tjøme og ikke minst en tur til Italia har kommet godt med for å lade batteriene. Nå i august ser det ut som at dette snur. Altså det med været. Et par båtturer har det derfor blitt.
Og bilder fra disse turene følger herved:
Tårnet er skjevere enn bilder og film viser. Vil dette holde?
På vei fra Tønsberg kjørte vi om Åsgårdstrand. Der så vi noe som kunne spart oss for turen til Pisa:

Og her et bilde av båten:

mandag, juni 19, 2006

ORGANISATORISK NIVÅDIFFERENSIERT UNDERVISNING

Jeg snakker litt om viktigheten av å ha en aktiv blogg. Selv har jeg ikke hatt tid til så mye annet enn å lese til eksamen. Et par gruppe-/fordypningsarbeider har også opptatt tiden. Visste du at noen skoler fortsatt driver med "Organisatorisk nivådifferensiert undervisning"? Dette emnet har jeg sammen med med tre andre studenter undersøkt nærmere. I oppgavens gang lærte jeg mye om emnet og tilegnet meg kunnskap om elevers læringsmuligheter. At dette er noe som likner svært mye på tidligere kursplaninndeling er oppsiktsvekkende da denne "undervisningsformen" som kjent ble fjernet i undervisningsplanen som kom i 1974. Vil du vite mer om våre funn, må du gjerne ta kontakt.

Nå er det sommerferie og jeg er ferdig adjunkt etter tilsammen litt over fire år ved lærerskolen. Og jobben til høsten er allerede bestemt og jeg kan bare kose meg å glede meg til skolen begynner. Nyt livet, dere!

lørdag, april 08, 2006

EN AKTIV NETTSIDE?

Du er nå inne på min hovedblogg. Jeg har for noen nevnt at en side som ikke oppdateres jevnlig, eller blir tilført nytt stoff, fort vil død ut. Interessen for å følge med avtar, dersom det samme bildet møter leseren stadig vekk. Det finnes mange eksempler på dette, særlig innen skolevesenet og enkelte skolers nettsted. Interessen fra elever, foreldre eller andre forsvinner raskt dersom eier av siden ikke er aktiv (med siden).

Som du ser av tidligere post, så er den datert 24. januar. Det eneste som forandres er lyden som kommer (Don Henley, tidligere Eagles). Jeg håper å være mer aktiv framover, men er som mange fanget av tidsklemma. Den siste tiden har jeg vært konsentrert om en ny blogg: et musikkleksikon. Dette har tatt mye mer tid en forutsatt. Leksikonet er et resultat av et undervisningsopplegg, som beskrives på denne siden, der du også finner kommentarer til selve undervisningsopplegget.

tirsdag, januar 24, 2006

Hva gjør man når noe er feil?

Mange reparerer selv, noen sender til reparasjon og andre kaster. Men hva gjør man, hvis det man gjør, ikke blir riktig? Kan man fortsette å reparere til det uendelige?

Jeg tror ikke det. Man kan lett komme til å reparere i stykker. Dette er metaforisk. Jeg tenker (selvsagt) på lærerens rolle i undervisningen. En som veileder, kunnskapsformidler, rollefigur, organisator, rådgiver, relasjonsbygger, kontaktperson og alle andre roller som er tillagt læreren. De fleste tenker seg kanskje læreren som kunnskapsformidler og at det en lærer er, kommer tydeligst fram i klasserommet (eller grupperommet, som det nå heter). Dette er selvsagt den mest vesentlige rollen en lærer har. Og nå nærmer vi oss det store spørsmålet: Hva gjør så læreren i eventuelle situasjoner der han merker at det han gjør ikke fungerer hos elevene?

Med erfaring fra egen praksis forstod jeg at det jeg visste og ville overføre til elevene (kognitiv konstruktivisme; tilrettelegge slik at elevene kan gjøre kunnskapen til sin egen), ikke holdt de målene som jeg hadde satt opp for undervisningen? Eleven fikk med andre ord, ikke det utbytte av undervisningen som var forutsatt. Hva kunne så jeg gjøre med dette? Pedagogikk tenkte jeg. Dette faget manglet jeg i min utdanning. Jeg tenkte at å lære pedagogikk vil noe forenklet, være det samme som å lære å lære bort. Lærerutdanning ble svaret på min kunnskapstørst i å lære å lære bort.

Nå nærmer det seg tiden da departementet skal godkjenne meg som Allmennlærer. Jeg har fulgt gjeldene fagplaner, nye og gamle reformer, slik at summen av utdanningen er komplett. Faget som jeg skulle ta, pedagogikk, er snart ferdig. Jeg sitter igjen med den kunnskapen om å lære bort, som målene i fagplanen spesifiserer. Noe av dette er viten om tidligere personers virke og tanker: Fra Sokrates til Piaget og Vygotskey, fra Platon til Skinner og Fröbel, fra Aristoteles til Dewey og fra Darwin til Kant og Rousseau.

Er det slik at planer og reformer for grunnskolen blir nøye vurdert og reformert i takt med tiden? Glemmer departementet og ministeren (-e) at det også skal være dyktige nyutdannede lærere i skolen fra dag nr. 1? Dyktige fagpersoner som skal kunne formidle og veilede på en god måte? Planen for lærerskolen vektlegger ikke bruk av metoder eller å forandre på undervisningsopplegg der dette ikke virker. Noen av mine kunnskapsmål i faget var, å evaluere raskt når noe ikke fungerer, forandre metoder underveis, gjøre ting annerledes og ha et stort spekter av tilnærmingsformer for kunnskapsformidling/veiledning. Disse målene har ikke blitt tilfredsstilt på samme måten som kunnskap om historiske personer og begivenheter.

Fagplanen for pedagogikk (og praksis) trenger en justering slik at elevene møter en lærer, som med enkle grep kan tilpasse undervisningen. Det hjelper ikke alltid at læreren møter med faglige gode kunnskaper når formidlingsevnen ikke er tilstrekkelig ivaretatt i lærerutdanningen. Man kan ikke fortsette å reparere til det uendelige, dersom undervisningen slår feil. Man må vite de rikte grepene der og da. Når man merker at sine egne metoder ikke virker for elevene, hjelper det lite å vite at det under Vygotskeys forelesninger var vinduene åpne, fordi det ikke var plass til alle inne. Kunnskap om slike metoder er nærmest å regne som en uoppnåelig visjon for de fleste av oss.