torsdag, november 10, 2005

DEN TIENDE...

Man kan i en blogg velge å være litt aktiv, middels aktiv eller helt propell. Tida vi nå er inne i inviterer ikke til stor aktivitet. Eksamensforberedelser, mappeoppgaver og lange forelesninger prioriteres. Av og til må man også tenke kreativt over hva man skal si i denne muntlige sjangeren. For en blogg beskrives best som en muntlig digital sjanger. Dersom man skal bruke blogg som et verktøy eller medium i skolesammenheng er det etter min mening, viktig å være bevisst på akkurat dette med muntligheten. Skal innlevering av oppgaver publiseres i blogg, bør det presiseres om det er innhold eller språk man er ute etter, eventuelt begge deler.

Som leseren sikkert skjønner har undertegnede ambisjoner om å kunne bruke blogg i undervisningen. Målgruppen vil særlig være elever i ungdomskolen, men kanskje også de største på mellomtrinnet. Det som møter lærere der ute er dyktige elever innenfor IKT-området. Læreren bør være oppdatert på det som fins, og helst tilføre nye ting som elevene ikke kan fra før. Her mener jeg blogging kan være et svært nyttig redskap. For mange vil denne digitale sjangeren, være en motivasjonsfaktor når det gjelder å arbeide med tekster. Det å møte eleven hjemme (Tilller-pedagogikk), kan være med på å vekke elevens kreative evner til tekstskaping, diskusjon og refleksjon. Blogg kan fungere som elevenes egne hjemmesider, et arbeidsredskap ved gruppearbeid, POS og elevrespons på elevtekster. Å jobbe med blogg inviterer til praktisk arbeid med å utvikle et teknisk/elektronisk/digitalt verktøy, design, farger og bilder m.m.

Ei som har brukt mye blogg i undervisningen er Ruth. Indirekte har hun også vekket min interesse for dette verktøyet som Hildegunn dro i gang ved lærerstudiet. (Begge har mange blogger og det er ønskelig at alle bloggene ble lagt under en felles link, slik at man fikk se noen forskjellige muligheter samt progresjonen i deres arbeid).
Det finnes mye informasjon om hvordan man kan jobbe med blogg i skolen. Her finner du noen tekniske finesser, som det kan være greit å vite noe om. Men ikke la teknikkken skremme deg: Mange elever kan mye om koder og permanente linker.

2 Comments:

Blogger Trude said...

Takk for mange gode argumenter til bruk av blogg i undervisningen. Selv om jeg helt klart er tilhenger av det, kan det være lurt å hente inn argumenter jeg ikke har tenkt på selv, så denne posten blir sikkert besøkt den dagen jeg selv blir en "bloggelærer".

Lykke til på eksamen om ei uke!

8/12/05 22:00  
Blogger Jan Sverre said...

Takk skal du ha, Trude.

Jeg forstår at du klarer fint å følge med på hva som skjer i Drammen, eksamener m.v. Men hvordan går det med deg og dine eksamener? Er det mye pes nå før jul?

10/12/05 08:58  

Legg inn en kommentar

<< Home