søndag, oktober 21, 2007

IKT I LÆRING 2
I høst startet jeg på ovenstående kurs ved HIVE. Så langt harmonerer kursets innhold med det jeg tidligere lærte på IKT for lærere 1. Sistnevnte kurs har gått ut. Tanken med den nye tittelen og innholdet, understreker mer enn tidligere at IKT skal inn i skolen som et pedagogisk verktøy og en metode for å nå læringsmål. Mens det i det første kurset jeg tok skulle levere inn besvarelsene som vedlegg i e-poster, må alle arbeidene i det nye kurset publiseres på nett. Her finner du mine sider.