fredag, desember 26, 2008

IKT og MUSIKK
I høst startet jeg på ovenstående kurs ved Universitetet i Stavanger. Kurset setter fokus på at digitale ferdigheter i musikkfaget. Flere program kan være aktuelle å bruke. Høsten 2008 ble Finale Notepad brukt til å komponere musikk og Audacity brukt til å manipulere og sette sammen forskjellige lyder.