søndag, september 07, 2014

IKT Master

Denne høsten startet jeg på Masterutdanningen, IKT i Læring. Dette blir både et spennende og krevende studiet. Studiet går på Høgskolen i Stord/Haugesund og er nettbasert med samlinger.


Dette er et toårig studiet, men mange bruker litt mer tid ved siden av jobb. Det er planlagt to samlinger hvert semester og ofte en videoøkt i uken i tillegg. Denne videoøkten blir innspilt og lagt ut til de studentene som ikke har anledning til å delta i sanntid.


Nye program og nettsteder er allerede tatt i bruk, og jeg ser allerede nå at dette vil jeg få bruk for.